τεχνητή νοημοσύνη στον ασφαλιστικό κλάδο ωφελεί τον καταναλωτή;

τεχνητή νοημοσύνη στον ασφαλιστικό κλάδο μπορεί πράγματι να ωφελήσει τους καταναλωτές με πολλούς τρόπους Ταχύτερη επεξεργασία αξιώσεων: τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία των αξιώσεων αυτοματοποιώντας την αξιολόγηση των αξιώσεων, επαληθεύοντας έγγραφα και εκτιμώντας τις ζημίες. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν τις διευθετήσεις των απαιτήσεών τους πιο γρήγορα, μειώνοντας την οικονομική … Read more